Zmiany w prawie 2019 - Jak sobie z tym poradzić??

Łukasz Ferenc Adwokat Jawor

Krzysztof Gienas na łamach Rzeczpospolitej: "Dzięki urządzeniom i oprogramowaniu dostępnym głównie w Internecie osoba o niewielkiej wiedzy informatycznej może dokonywać złożonych pod względem technicznym ataków skierowanych przeciwko systemom komputerowym. Reakcją ustawodawcy jest wprowadzenie art. 269b kodeksu karnego, którego brzmienie pozostawia wiele do życzenia, jeśli wziąć pod uwagę konstrukcję pierwowzoru tego przepisu, zawartą w art. 6 konwencji Rady Europy z listopada 2001 r. dotyczącej zwalczania cyberprzestępczości". W prawie karnym pojawił się nowy środek zwalczania cyberprzestępczości... Artykuł 269b § 1 kodeksu karnego: Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 2, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Po skazaniu sprawcy za owo przestępstwo sąd orzeka przepadek określonych w nim przedmiotów. Gdy przedmioty nie stanowiły własności sprawcy, sąd może orzec ich przepadek.