O mnie

Łukasz Ferenc Adwokat Jawor

Kilka zdań o mnie

Szanowni Państwo,
Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, składając w Katedrze Postępowania Karnego, pod opieką promotora prof. Jerzego Skorupki, pracę magisterską pod tytułem „Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych”. Następnie odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu pod patronatem adwokata Tomasza Łuczkowskiego. Jeszcze przed ukończeniem aplikacji adwokackiej – mając na uwadze zdobyte doświadczenie zawodowe – przystąpiłem do egzaminu adwokackiego, który zdałem z wynikiem pozytywnym. Następnie uzyskałem wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. W czasie aplikacji współpracowałem z wiodącymi kancelariami adwokackimi na terenie całego kraju świadcząc pomoc prawną oraz zastępstwa procesowe podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. Obecnie prowadzę własną indywidualną kancelarię adwokacką.