Usługi

Prawo gospodarcze

Posiadam doświadczenie procesowe we wszystkich sprawach natury gospodarczej. Reprezentuje podmioty gospodarcze przed wszelkimi organami i sądami zapewniając pełne wsparcie procesowe, pozwalające na oszczędność czasu Klientów. Oferuję profesjonalną pomoc prawną w sprawach dotyczących:
♦ zakładania działalności gospodarczej, przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę handlową,
♦ zakładania spółki cywilnej lub spółki handlowej, procesu przekształcania, likwidacji spółek (w tym pełne zastępstwo przed sądami rejestrowymi – KRS),
♦ obsługi organów podmiotów gospodarczych (m.in. walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, działalność innych organów takich jak zarząd, rada nadzorcza),
♦ przygotowywania uchwał organów spółek,
♦ przygotowywania umów handlowych i kontraktów,
♦ opiniowania umów handlowych i kontraktów.