Usługi

Windykacja należności, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

W zakresie powołanej gałęzi prawa pomagam dochodzić roszczeń z każdego tytułu zarówno przedsiębiorcom jak i podmiotom indywidualnym. Reprezentuję swoich klientów zarówno na etapie przed sądowym jak i w postępowaniach sądowych.
Podejmuje kompleksowe działania w zakresie:
♦ sporządzenia wezwań do zapłaty;
♦ sporządzania zarzutów i sprzeciwów od nakazów zapłaty;
♦ prowadzenia negocjacji z dłużnikami i wierzycielami;
♦ prowadzenia spraw na drodze sądowej i egzekucyjnej;
♦ sporządzanie ugody w sprawach dotyczących windykowanych należności;
♦ zabezpieczania roszczeń przed wniesieniem sprawy do sądu lub w trakcie postępowania sądowego;
♦ sporządzenia zażaleń oraz wniosków o zmianę lub uchylenie udzielonego zabezpieczenia;
♦ reprezentowania wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym;
♦ sporządzania powództw przeciw egzekucyjnych (opozycyjnych i interwencyjnych);
♦ sporządzania skargi na czynność komornika oraz na opis oszacowanie nieruchomości;