Usługi

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze to od lat główne obszary mojej praktyki zawodowej. Jako pełnomocnik procesowy brałem udział w wielu sprawach rodzinnych służąc kompleksową wiedzą i doświadczeniem. Gwarantuję swoim Klientom rzetelność, skuteczność i szybkość działania w sprawach o:
♦ rozwód bez orzekania o winie,
♦ rozwód z orzekaniem o winie,
♦ separację i unieważnienie małżeństwa;
♦ podział majątku wspólnego małżonków;
♦ zasądzenie, podwyższenie i obniżenie alimentów;
♦ ustalenie i egzekucja kontaktów z dzieckiem;
♦ ustalenie miejsca pobytu dziecka;
♦ ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
♦ zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka;
♦ ubezwłasnowolnienie;
♦ ustanowienie opieki i kurateli;