Usługi

Prawo spadkowe

W swojej codziennej praktyce zawodowej dzięki zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu skutecznie reprezentuje swoich klientów w postępowaniach z zakresu prawa spadkowego, w szczególności w sprawach o:
♦ stwierdzenie nabycia spadku;
♦ zobowiązanie do wykonania zapisu,
♦ zobowiązanie do wykonania polecenia,
♦ dział spadku;
♦ zachowek;
♦ unieważnienie testamentu;
♦ uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia spadku;
♦ uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu;
♦ zabezpieczenie spadku i spis inwentarza;
♦ wydziedziczenie i uznanie za niegodnego;
Udzielam porad i opinii prawnych w sprawach sporządzania testamentów, zapisów lub poleceń, zrzeczenie się dziedziczenia, zbycia spadku lub jego odrzucenie.