Usługi

Prawo wekslowe

Prawo wekslowe jest szczególną dziedziną prawa. Prowadzę szereg postępowań sądowych dotyczących dochodzenia praw z weksla, w których reprezentuje Klientów. W ramach niniejszej specjalizacji proponuje Państwu pomoc prawną polegającą na:
♦ prawidłowym sporządzaniu weksli własnych i trasowanych oraz wypełniania blankietów wekslowych;
♦ przygotowaniu weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi;
♦ zabezpieczaniu roszczeń wekslem;
♦ dokonywaniu poręczeń wekslowych;
♦ dochodzenie praw z weksla w postępowaniu nakazowym,
♦ przenoszenia prawa z weksla w drodze indosu oraz cesji,
♦ udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych w zakresie prawa wekslowego;
♦ prowadzeniu spraw karnych w przypadku sfałszowania weksla lub wystawiania weksli bez pokrycia i dokonywania oszustw z użyciem weksla,
♦ szybkim i sprawnym odzyskiwaniu należności z tytułu roszczeń wekslowych,
♦ reprezentacji w postępowaniach sądowych związanych ze sporami na tle wykonywania praw z weksla